Dentprosave projekt

A projekt címe: Currens fog egészségi állapotának vizsgálatára szolgáló innovatív noninvazív diagnosztikai módszer és Dentprosave eszköz fejlesztése

A projekt célja a fogak rögzítettségi állapota alapján történő fogbetegségek kezdeti stádiumú meghatározása. 

Mivel a fog kezdeti megbetegedésénél már oedema – vizenyő - keletkezik a foggyökérnél (abban az esetben is, amikor a páciens panaszt még nem érez), ezért a fog rögzítettégének elmozdulása kiterjedt lesz a fiziológiás állapothoz képest. Ezt az elmozdulást mérni és értelmezni lehet. Ezen elmozdulás elemzése céljából jelen projekt egy olyan digitális eszközt ajánl, amivel a fog betegsége azonnal kimutatható lesz az elmozdulás mértékének szoftveres úton történő elemzésével. 

A fejlesztés során egy olyan műszer létrehozása történik, mellyel a kopogtatás során nyert értékes vizsgálati eredmények láthatóvá, érzékelhetővé, objektívvá tehetők és egy rendszeren belül megtörténik az adatok összegyűjtése, kielemzése és diagnózis elkészítése.

A termék a következő fő részekből tevődik össze:

  • mintavevő / adatgyűjtő eszköz, amellyel a fogak kopogtatása elvégezhető
  • tableten futó szoftver, amely felhasználói interfészként és adattovábbítóként funkcionál
  • felhőszolgáltatás, szerver oldali szoftver, amely az adatok gyűjtését és elemzését végzi mesterséges intelligencia technológiák felhasználásával

Az eszköz működése rezgésdiagnosztikai módszerek fogak vizsgálatára történő alkalmazásának adaptálásán alapul.
A termék a fogak vibroakusztikus paramétereinek mérésével és mesterséges intelligencia alkalmazásával képes lesz megállapítani, hogy az adott fog beteg vagy sem. Mindemellett a fogászatban eddig még nem alkalmazott fájdalom- és roncsolásmentes fogászati vizsgáló eljárás valósul meg.

A fejlesztésünk előnye és újdonságtartalma a digitális eszköz kifejlesztésében rejlik, hiszen jelenleg a fog rögzítettségének megállapításához csak manuális eszköz áll rendelkezésre illetve gyakorlati tapasztalat útján állapítja meg a fogorvos a fog rögzítettségének állapotát, ami alapján a fog állapotára lehet következtetni. A fogászatban használt digitális diagnosztikai berendezések csak a 6 hónapon túli fogbetegséget képesek kimutatni, hiszen csak ennyi idő után képes a röntgen sugárzás kimutatni a csont roncsolódását. 

Megoldásunk jelentős innovációs tartalommal rendelkezik. Ennek első lépéseként kialakítjuk az elemezhető fogadatokat szolgáló prototípust aminek elemzéseivel mesterséges intelligencia segítségévél eljutunk az adott fog diagnózisához. Létrejön az elemzéshez alkalmas digitális eszköz, mellyel így egy fogkoppintásból megállapítható lesz a projekt eredményeképpen, hogy beteg-e a fog. később a projekt tovább fejlesztéseként pedig kutatási cél a betegség milyensége és stádiuma. 

A projekt célja, hogy olyan egyedi terméket alkossunk, amelyen a versenytársak termékeinél a gyors diagnosztizálásban jobb eredményt mutat. A projekt utolsó szakaszában tervezünk nemzetközi kiállításokon és konferenciákon történő részvételeket és szaklapokban történő bemutatókat is projekt eredményéből, melyek kidolgozott gyártástechnológiája is rendelkezésre áll.

Vissza...

A projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00008
A kedvezményezett neve: Belux Csoport Kft.
A szerződött támogatás összege: 119.033.380 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 64,28 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.